Kết quả:

Hiển thị:
Trang

Trung tâm báo cháy 25 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 25 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 25 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khô..

14.394.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 30 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 30 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 30 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

15.657.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 35 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 35 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 35 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

19.050.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 40 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 40 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 40 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

19.725.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 45 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 45 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 45 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

21.975.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 50 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 50 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 50 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

21.975.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 55 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 55 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 55 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

21.975.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 60 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 60 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 60 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

25.500.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 65-100 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 65-100 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 65-100 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : kh&oci..

50.100.000 VNĐ

Trung tâm báo cháy 20 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 20 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 20 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khô..

9.826.500 VNĐ

Trung tâm báo cháy 15 zone HORING AHC-871

Trung tâm báo cháy 15 zone HORING AHC-871

Thông tin chi tiết- Trung tâm báo cháy 15 zone- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz- Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : khôn..

8.457.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)