Kết quả:

Hiển thị:
Trang

Trung tâm điều khiển báo cháy 32 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Trung tâm điều khiển báo cháy 32 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Thông tin chi tiếtTủ trung tâm HCP-1000 thiết kế dựa trên tủ trung tâm nhiều zone, có thể mở rộng bằng các card (module) rời nhằm mang đến cho người sử dụng sự ti..

40.650.000 VNĐ

Trung tâm điều khiển báo cháy 40 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Trung tâm điều khiển báo cháy 40 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Thông tin chi tiếtTủ trung tâm HCP-1000 thiết kế dựa trên tủ trung tâm nhiều zone, có thể mở rộng bằng các card (module) rời nhằm mang đến cho người sử dụng sự ti..

46.425.600 VNĐ

Trung tâm điều khiển báo cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Trung tâm điều khiển báo cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Thông tin chi tiếtTủ trung tâm HCP-1000 thiết kế dựa trên tủ trung tâm nhiều zone, có thể mở rộng bằng các card (module) rời nhằm mang đến cho người sử dụng sự ti..

49.314.000 VNĐ

Trung tâm điều khiển báo cháy 64 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Trung tâm điều khiển báo cháy 64 zone HOCHIKI HCP-1000 Series

Thông tin chi tiếtTủ trung tâm HCP-1000 thiết kế dựa trên tủ trung tâm nhiều zone, có thể mở rộng bằng các card (module) rời nhằm mang đến cho người sử dụng sự ti..

52.202.400 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 Trang)