Hiển thị:
Trang

Kim thu sét SCHIRTEC SDAS

Kim thu sét SCHIRTEC SDAS

• Kim thu sét SCHIRTEC S-DAS. • Bán kính bảo vệ tối đa 105 mét• Sản xuất tại: Áo (Austria)• Hãng sản xuất: SCHIRTEC• Mã sản ph..

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC SA

Kim thu sét SCHIRTEC SA

• Kim thu sét SCHIRTEC S-A. • Bán kính bảo vệ tối đa 113 mét• Sản xuất tại: Áo (Austria)• Hãng sản xuất: SCHIRTEC• Mã sản phẩm..

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC S-DA

Kim thu sét SCHIRTEC S-DA

• Kim thu sét SCHIRTEC S-DA. • Bán kính bảo vệ tối đa 120 mét • Sản xuất tại: Áo (Austria)• Hãng sản xuất: SCHIRTEC• Mã sản ph..

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC SAM

Kim thu sét SCHIRTEC SAM

• Kim thu sét SCHIRTEC S-AM.• Bán kính bảo vệ tối đa 73 mét • Sản xuất tại: Áo (Austria)• Hãng sản xuất: SCHIRTEC• Mã sản phẩm..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON S 6.60

Kim thu sét PREVECTRON S 6.60

• Kim thu sét PREVECTRON S 6.60.• Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 107 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &b..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON S 4.50

Kim thu sét PREVECTRON S 4.50

• Kim thu sét PREVECTRON S 4.50. • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 95 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &b..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON S 3.40

Kim thu sét PREVECTRON S 3.40

• Kim thu sét PREVECTRON S 3.40. • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 84 mét • Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON TS 3.40

Kim thu sét PREVECTRON TS 3.40

• Kim thu sét PREVECTRON TS 3.40. • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 84 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON TS 2.25

Kim thu sét PREVECTRON TS 2.25

• Kim thu sét PREVECTRON TS 2.25 • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 65 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &b..

Liên hệ

Kim thu sét PREVECTRON TS 2.10

Kim thu sét PREVECTRON TS 2.10

• Kim thu sét PREVECTRON TS 2.10. • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn 43 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: INDELEC &..

Liên hệ

Kim thu sét SIGMA R-75

Kim thu sét SIGMA R-75

• Kim thu sét SIGMA R-75• Bán kính bảo vệ tối đa 120 mét• Sản xuất theo tiêu chuẩn (Spain) Tây Ban Nha • Hãng sản xuất: AIDITEC &bull..

Liên hệ

Kim thu sét PULSAR IMH 6012

Kim thu sét PULSAR IMH 6012

• Kim thu sét PULSAR IMH 6012. • Bán kính bảo vệ tối đa 118 mét • Sản xuất theo tiêu chuẩn Pháp• Hãng sản xuất: PULSAR• M&atild..

Liên hệ

Hiển thị từ 25 đến 36 của 96 (8 Trang)