Hiển thị:
Trang

Trung tâm báo cháy 10 zone YUNYANG YF10010L

Trung tâm báo cháy 10 zone YUNYANG YF10010L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 15 zone YUNYANG YF10015L

Trung tâm báo cháy 15 zone YUNYANG YF10015L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 16 zone YUNYANG YF30016L

Trung tâm báo cháy 16 zone YUNYANG YF30016L

Thông tin chi tiết– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz – Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn– Số lượng đầ..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 20 zone YUNYANG YF10020L

Trung tâm báo cháy 20 zone YUNYANG YF10020L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 24 zone YUNYANG YF30024L

Trung tâm báo cháy 24 zone YUNYANG YF30024L

Thông tin chi tiết– Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz – Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 4AH– Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn– Số lượng đầ..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 25 zone YUNYANG YF10020L

Trung tâm báo cháy 25 zone YUNYANG YF10020L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 30 zone YUNYANG YF10030L

Trung tâm báo cháy 30 zone YUNYANG YF10030L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 35 zone YUNYANG YF10035L

Trung tâm báo cháy 35 zone YUNYANG YF10035L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 40 zone YUNYANG YF10040L

Trung tâm báo cháy 40 zone YUNYANG YF10040L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 45 zone YUNYANG YF10045L

Trung tâm báo cháy 45 zone YUNYANG YF10045L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 5 zone YUNYANG YF10005L

Trung tâm báo cháy 5 zone YUNYANG YF10005L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Trung tâm báo cháy 50 zone YUNYANG YF10050L

Trung tâm báo cháy 50 zone YUNYANG YF10050L

Thông tin chi tiết- Nguồn cung cấp 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng Acquy 24VDC 1.2AH- Số lượng đầu báo nhiệt trên Zone : không giới hạn- Số lượng đầu báo khó..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 45 (4 Trang)