Hiển thị:
Trang

INGESCO PDC 2.1

INGESCO PDC 2.1

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC 2.1 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC 3.1

INGESCO PDC 3.1

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO TÂY BAN NHA (Spain)Kim thu sét INGESCO PDC3.1 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO TÂY BAN NHA (Spain). B&aacu..

0 VNĐ

INGESCO PDC 3.3

INGESCO PDC 3.3

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC 3.3 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA)(Spain). B..

0 VNĐ

INGESCO PDC 4.3

INGESCO PDC 4.3

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC 4.3 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC 5.3

INGESCO PDC 5.3

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC5.3 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). B..

0 VNĐ

INGESCO PDC 6.3

INGESCO PDC 6.3

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC6.3 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). B..

0 VNĐ

INGESCO PDC 6.4

INGESCO PDC 6.4

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC 6.4 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC E15

INGESCO PDC E15

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC E15 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC E30

INGESCO PDC E30

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC E30 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC E45

INGESCO PDC E45

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC E45 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO PDC E60

INGESCO PDC E60

• Đặc điểm kỹ thuật của kim thu sét INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain) Kim thu sét INGESCO PDC E60 chủ động thu sét sớm của hãng INGESCO (TÂY BAN NHA) (Spain). ..

0 VNĐ

INGESCO CDR1

INGESCO CDR1

• Bộ đếm sét trực tiếp INGESCO CDR-1.• Sản xuất tại Spain (Tây Ban Nha)• Số lần đếm: 000 - 999 • Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS) • Dòng s&eac..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)