Hiển thị:
Trang

AVTECH AVZ 207

AVTECH AVZ 207

• Chuẩn nén: H.264• Ghi hình và sao lưu: • 1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS• 720P 1280 x 720 pixel với 240IPS• QHD 960 x 540 pixel với 120IPS• Video Output:..

Liên hệ

AVTECH AVZ 308

AVTECH AVZ 308

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H• Video Resolution: • Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,....• Ghi hình và sao lư..

Liên hệ

AVTECH AVZ 404

AVTECH AVZ 404

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H• Video Resolution: • Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,....• Ghi hình và sao lư..

Liên hệ

AVTECH AVZ 416

AVTECH AVZ 416

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H (tối đa 12 kênh IP )• Video Resolution: • Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,......

Liên hệ

AVTECH AVZ8136

AVTECH AVZ8136

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: IP/AHD/TVI/CVI/960H + 4 kênh IP )• Video Resolution: • Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• IP: 1080P, 720P,....•  Ghi ..

Liên hệ

AVTECH DGD 1308

AVTECH DGD 1308

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H• Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (08 channels)• Video Output:..

Liên hệ

AVTECH DGD1008

AVTECH DGD1008

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H• Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (08 channels)• Video Output:..

Liên hệ

AVTECH DGD1316

AVTECH DGD1316

• Chuẩn nén: H.264• Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H• Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...• Ghi hình và sao lưu: Max 240 IPS @1080P (16 channels)• Video Output:..

Liên hệ

AVTECH DGD1304

AVTECH DGD1304

- Chuẩn nén: H.264- Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H- Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...- Ghi hình và sao lưu: Max 60 IPS @1080P (04 channels)- Video Output: BNC, VGA, HDMI- HDD: 1 SA..

Liên hệ

AVTECH DGD2404

AVTECH DGD2404

•  Chuẩn nén: H.264•  Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H •  Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...•  Ghi hình và sao lưu: Max 120 IPS @1080P (04 chan..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)