Hiển thị:
Trang

LIVAR AX210

LIVAR AX210

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Livar (Turkiye)Kim thu sét LIVAR hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim được l&agrav..

5.590.000 VNĐ

LIVAR BX175

LIVAR BX175

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Livar (Turkiye)Kim thu sét LIVAR hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim được l&agrav..

4.940.000 VNĐ

LIVAR CX040

LIVAR CX040

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét LIVAR (Turkiye)Kim thu sét LIVAR hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim được l&agrav..

2.860.000 VNĐ

LIVAR CX070

LIVAR CX070

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét LIVAR (Turkiye)Kim thu sét LIVAR hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim được l&agrav..

3.640.000 VNĐ

LIVAR DX250

LIVAR DX250

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Livar (Turkiye)Kim thu sét LIVAR hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim được l&agrav..

6.760.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)