Hiển thị:
Trang

Bình bột DRAGON MFZ4

Bình bột DRAGON MFZ4

• Bình bột DRAGON MFZ4• Bình chữa cháy bột khô BC 4kg• Mã sản phẩm: MFZ4• Công suất chữa cháy: 55B.C• Sức chứa = 4±0.08 kg• ..

0 VNĐ

Bình bột DRAGON MFZ8

Bình bột DRAGON MFZ8

• Bình bột DRAGON MFZ8• Bình chữa cháy bột khô BC 8kg• Mã sản phẩm: MFZ8• Công suất chữa cháy: 89B.C• Sức chứa = 8±0.16 kg• ..

0 VNĐ

Bình bột DRAGON MFZL1

Bình bột DRAGON MFZL1

• Bình bột DRAGON MFZL1• Bình chữa cháy bột ABC 1kg• Mã sản phẩm: MFZL1• Sức chứa = 1±0.04 kg• Hợp chất chữa cháy bột ABC 50%•..

0 VNĐ

Bình bột DRAGON MFZL2

Bình bột DRAGON MFZL2

• Bình bột DRAGON MFZL2• Bình chữa cháy bột ABC 2kg• Mã sản phẩm: MFZL2• Sức chứa = 2±0.04 kg• Hợp chất chữa cháy bột ABC• Thời gian ph..

0 VNĐ

Bình bột DRAGON MFZL4

Bình bột DRAGON MFZL4

• Bình bột DRAGON MFZL4• Bình chữa cháy bột ABC 4kg• Mã sản phẩm: MFZL4• Sức chứa = 4±0.04 kg• Chiều cao : 45cm, đường kính 14cm• Hợp ch..

0 VNĐ

Bình bột DRAGON MFZL8

Bình bột DRAGON MFZL8

• Bình bột DRAGON MFZL8• Bình chữa cháy bột khô ABC 8kg• Mã sản phẩm: MFZL8• Sức chứa = 8±0.16 kg• Chiều cao : 57cm, đường kính 17cm&bu..

0 VNĐ

Bình chữa cháy Foam 50L

Bình chữa cháy Foam 50L

• Bình chữa cháy xe dẩy Foam 50L khi được kích hoạt sẽ phun ra một loại bột có chức năng bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu và sẽ tách chất lỏn..

0 VNĐ

Bình chữa cháy Foam 9L

Bình chữa cháy Foam 9L

• Bình chữa cháy xe dẩy Foam 50L khi được kích hoạt sẽ phun ra một loại bột có chức năng bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu và sẽ tách chất lỏn..

0 VNĐ

Bình khí DRAGON MT3

Bình khí DRAGON MT3

• Bình khí DRAGON MT3• Bình chữa cháy khí CO2 3kg• Mã sản phẩm: MT3• Công suất chữa cháy: A.34B• Sức chứa = 3±0.15 kg&bull..

0 VNĐ

Bình khí DRAGON MT5

Bình khí DRAGON MT5

• Bình khí DRAGON MT5• Bình chữa cháy khí CO2 5kg• Mã sản phẩm: MT5• Công suất chữa cháy: A.55B• Sức chứa = 5±0.15 kg&bull..

0 VNĐ

Bình khí xe đẩy MT24

Bình khí xe đẩy MT24

• MT24 Bình chữa cháy khí CO2 • MT24 Bình chữa cháy xe đẩy 24 kg •  Sức chứa (kg) 24±1.20. •  Hiệu quả phun (s): ≥20. •..

0 VNĐ

Bình xe đẩy DRAGON MFTZ35

Bình xe đẩy DRAGON MFTZ35

• Bình xe đẩy DRAGON MFTZ35• Bình chữa cháy bột khô BC 35kg• Mã sản phẩm: MFTZ35• Công suất chữa cháy: 6A.144B.C• Sức chứa = 35±0..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 28 (3 Trang)