Hiển thị:
Trang

LIVA CX040

LIVA CX040

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA CX070

LIVA CX070

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA BX125

LIVA BX125

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA BX175

LIVA BX175

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA AX210

LIVA AX210

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA DX250

LIVA DX250

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA PEX220

LIVA PEX220

• Nguyên tắc hoạt động của kim thu sét Liva Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye)Kim thu sét Liva hoạt động trên nguyên tắc phát xạ sớm (ESE). Các bộ phận của kim đượ..

0 VNĐ

LIVA LX01

LIVA LX01

• BỘ ĐẾM SÉT LIVA LSC-LX01 • Số lần đếm: 000000 - 999999 • Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS) • Dòng sét tối đa: 100kA 8/120 Wawe Top 100mS • K..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)